ข่าวประกาศ | ข่าวประกาศทั้งหมด

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 : Admission

รอบที่ 5 : รับตรงอิสระรอบการสมัคร

ข้อมูลการรับของแต่ละคณะ

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 1

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 2

ชีวิตในมหิดล ศาลายา