รอบการสมัคร

รอบ 2 โควตา เปิดรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561

ข่าวประกาศ


ข้อมูลการรับของแต่ละคณะ

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 1

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 2

ชีวิตในมหิดล ศาลายา