รอบการสมัคร

รอบ 1/2 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 -26 ธันวาคม 2560


ข้อมูลการรับของแต่ละคณะ

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 1

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 2

ชีวิตในมหิดล ศาลายา