รอบการสมัคร

รอบ 2 โควตา เปิดรับสมัคร วันที่ 28 มี.ค. 61 เวลา 9.30 น. ถึง 4 เม.ย. 61 เวลา 16.30 น.

ข่าวประกาศ

รอบ 2

รอบ 1/2

รอบ 1/1


ข้อมูลการรับของแต่ละคณะ

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 1

แนะนำคณะต่างๆ ตอนที่ 2

ชีวิตในมหิดล ศาลายา