ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 : Portfolio (1/1)