คำถามที่พบบ่อย

ถาม :
 
การสมัครในรอบที่ 2 : โควตา สมัครได้กี่คณะ/หลักสูตร/โครงการค่ะ
ตอบ :
 
สมัครได้ 1 คณะ/หลักสูตร/โครงการ ค่ะ
ถาม :
 
ใช้ใบ ปพ.1 : 5 เทอม หรือ 6 เทอม ในการสมัครค่ะ
ตอบ :
 
ใช้ใบ ปพ.1 : 5 เทอม สมัครได้ค่ะ แต่ถ้าขณะนี้บางโรงเรียนออกใบ ปพ.1 : 6 เทอม มาให้แล้ว ก็ให้ผู้สมัครใช้ใบ ปพ.1 : 6 เทอม ค่ะ
ถาม :
 
ทำไมไม่มีคณะ/หลักสูตร/โครงการ ขึ้นมาให้เลือกค่ะ
ตอบ :
 
เกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบ ให้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถาม :
 
ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไรค่ะ และไม่ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ทำอย่างไรค่ะ
ตอบ :
 
ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร เบอร์ 02-849-4595-4597 และ 02-849-4590 เวลา 08.30-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.30 น. (วันเวลาราชการ)
ถาม :
 
การอัพโหลดเอกสารเข้าระบบในแต่ละหัวข้อต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอบ :
 
หากเป็นเอกสารชนิดเดียวกัน เช่น ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดาหรือมารดา ต้องอัพโหลดมาครั้งเดียวกันเลยค่ะ
ถาม :
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ แล้วเข้าระบบรับสมัคร (Login) ไม่ได้ต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอบ :
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เบอร์ 02-849-6226 เวลา 9.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-17.00 น. (วันเวลาราชการ) ค่ะ