ถาม – ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม :
ถ้าผู้สมัคร upload เอกสารยังไม่ครบทุกรายการ แล้วค่อยเข้ามา upload เอกสารใหม่ได้หรือไม่
ตอบ :
1. ได้ค่ะ
2. แต่อย่าเพิ่งกดยืนยันการสมัคร เพราะไม่เช่นนั้นจะเข้ามา upload เอกสารใหม่ไม่ได้
ถาม :
ทำไมกรอกข้อมูลแล้ว คณะ/หลักสูตร/โครงการ ไม่ขึ้นให้เลือกค่ะ
ตอบ :
1. กลับไปตรวจสอบข้อมูลที่กรอก ต้องกรอกให้ครบ และกดบันทึกทุกขั้นตอน
2. หากไม่มีหลักสูตรที่ต้องการขึ้นมาให้เลือก แสดงว่าระบบได้กรองให้แล้วว่าคุณสมบัติที่บันทึกมาไม่สามารถสมัครหลักสูตรที่ต้องการได้ แต่อาจจะขึ้นหลักสูตรอื่นที่สามารถสมัครได้
ถาม :
ในการสมัครใช้เกรดกี่เทอม
ตอบ :
ใช้เกรด 5 เทอมในการสมัคร แต่ถ้ายังไม่ได้เกรดเทอมที่ 5 ให้ใช้เกรด 4 เทอมในการกรอก ใบสมัคร แต่ทั้งนี้เมื่อเกรด 5 เทอมออกแล้ว จะต้องได้เกรดตามที่หลักสูตรที่ผู้สมัครกำหนด ถ้าไม่ได้จะถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ถาม :
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ คือใบอะไร
ตอบ :
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนที่รับรองเกรดเฉลี่ยสาระการเรียนรู้
ถาม :
ใบสมัครและใบชำระเงินต้อง Upload หรือไม่
ตอบ :
ไม่ต้อง upload ค่ะ ให้ผู้สมัครถือไปในวันที่สอบสัมภาษณ์
ถาม :
ลืมรหัสต้องทำอย่างไร
ตอบ :
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรหัสผ่าน