รอบที่ 2 : โควตา

จำนวนรับ 1,025 คน
เปิดรับสมัคร -
วันเคลียริ่งเฮ้าส์ -
ประกาศผล -