รอบที่ 2 : โควตา

จำนวนรับ 916 คน
เปิดรับสมัคร ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
วันเคลียริ่งเฮ้าส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561