รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

จำนวนรับ 1,821 คน
เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
วันเคลียริ่งเฮ้าส์ วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผล วันที่ 8 มิถุนายน 2561