รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

จำนวนรับ 1,871 คน
เปิดรับสมัคร -
วันเคลียริ่งเฮ้าส์ -
ประกาศผล -