รอบที่ 4 : Admission

จำนวนรับ 846 คน
เปิดรับสมัคร วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561
ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์
ประกาศผล วันที่ 13 กรกฎาคม 2561