รอบที่ 4 : Admission

จำนวนรับ 901 คน
เปิดรับสมัคร -
ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์
ประกาศผล -