รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

จำนวนรับ 34 คน
เปิดรับสมัคร -
ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์