รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

จำนวนรับ 34 คน
เปิดรับสมัคร ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์